اینترنت پرسرعت ADSL در بستر خطوط مخابرات قابل ارائه می باشد و یکسری مزایا و معایبی دارد که در زیر بیان شده است
مزایای استفاده از سرویس ADSL :

۱. دسترسی به اینترنت پرسرعت تا چندین برابر خطوط معمولی

۲. اتصال دائم به اینترنت

۳. امکان استفاده همزمان از اینترنت و تلفن و یا فاکس

۴. عدم اشغالی تلفن در زمان اتصال به اینترنت 

۵. عدم اعمال هزینه اضافه بر روی قبض تلفن

۶. حق اشتراك ثابت ماهیانه یا سالیانه

۷. نصب سریع و آسان

معایب خطوط ADSL

۱. عدم امکان استفاده مشترک در مکان‌های مختلف 

۲. عدم امکان تغییر خط تلفن مورد استفاده به دلیل نصب تجیهزات در مخابرات.

۳. گرانی تجهیزات اولیه به نسبت خطوط عادی

۴. سرعت متغیر با افت و خیز با توجه به تعداد کاربران شبکه

۵. وجود حفره‌های امنیتی (در صورت استفاده نادرست)

۶. سرعت معمولی در ارسال فایل‌ها