روش ساخت کانکشن PPPOE درویندوز ویستاو سون

 جهت نمایش عکس ها در سایز بزرگتر بر روی آنها کلیک نمایید

ابتدا از منوی استارت وارد کنترل پنل شده واز Network and Internet گزینه View network status and tasksرا انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_14.gif

سپس مانند تصویر زیر گزینه Set Up new Connection or network را انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_15.gif

از صفحه باز شده گزینه connect to the Internet را انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_16.gif

همانند تصویر Setup anew connection anyway را انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_17.gif

بدون توجه به گزینه های زیرین گزینه اول No. create a new connection را انتخاب نمایید

 

گزینه Broadband (PPPOE) را انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_7.gif

در صفحه باز شده همانند شکل یوزر نیم و پسورد سپس نامی را جهت اتصال انتخاب نمایید و گزینه connect را یزنید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_8.gif

سیستم همانند شکل بالا اقدام به اتصال می نماید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_9.gif

چنانچه اتصال انجام نشد در صفحه باز شده گزینه Set up the connection anyway را انتخاب نمایید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_10.gif

از صفحه باز شده close را بزنید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_11.gif

شما می توانید ازقسمت کنترل پنل و network and sharing Center گزینه Connection to a network را انتخاب و از صفحه باز شده برروی کانکشن ساخته شده کلیک نموده و connection را جهت اتصال بزنید

 b_150_100_16777215_00_image_se7n_13.gif b_150_100_16777215_00_image_se7n_20.gif